Historie

De geschiedenis van ons botje. 

Een veerdienst begint met een overzetconcessie. In dit geval werd in 1870 een concessie verleend aan Arie Smit Jz uit Slikkerveer met ss LEK. Op 9 oktober 1871 gaat deze over op Arie van de Wetering uit Woudrichem en op 4 januari 1872 op Adriaantje  Duyzer tot 1 april 1873. Daarna wordt het een gemeenteveer dat ook in Sleeuwijk aanlegt.

Op 1 April 1893 start het ss Woudrichem van de maatschappij Vereenigd Altena onder directie van D. Wilhelm uit Gorinchem. Deze directie heeft tot 20 mei 1899 het monopoly van deze veerdienst.

De maatschappij Vereenigd Altena vaart tot eind 1934.

Er bestaat informatie dat Jan van Straten jr. naast de reeds in bedrijf zijnde veerdienst,  in september 1928 reeds is begonnen met mensen over te zetten !

Hij startte met avonddiensten en de zondagsdienst. De maatschappij Vereenigd Altena voer echter alleen op werkdagen. In later stadium van de concurrentiestrijd (begin jaren ’30) voeren beide maatschappijen de dagdiensten een kwartier na elkaar, wat regelmatig tot ergernis en klachten leidde.

Al het voorgaande werd overigens aan alle belanghebbende overheidsinstanties gemeld en retour bevestigd.

Op 28 september 1931 start Jan van Straten jr., na een fikse concurrentiestrijd, definitief met de veerdienst JANIHUDI. Dit is officieel gemeld middels een schrijven op 29 september 1931 aan de Provinciale Staten Noord Brabant. De naam is samengesteld uit de familie voornamen: Jan, Nico, Huub en Judith.

De namen van de boten : JANIHUDI 1 en 2 en later de 3. Deze boten waren gelimiteerd voor respectievelijk 50,60 en 133 passagiers. In verband met stabiliteitseisen werd van de veerdienst geëist dit aantal terug te brengen van 133 naar totaal  80 pers.!!

Op 1 januari 1935 wordt de N.V. opgericht met de beschermde naam : Veerdienst JANIHUDI. De vloot is/was toen uitgebreid met de 4 en de 5. De JANIHUDI 4 is op 11 februari 1935 in de vaart genomen en de JANIHUDI 5 voorheen de WOUDRICHEM  2 werd bij oprichting door Toon Wierkcx ingebracht. Voor de waarde van deze schepen: zie oprichtingsdocument. De aankoop van deze boten is schijnbaar pas in 1937 aangemeld bij de belastingen. Aantal  passagiers respectievelijk 300 en 400.

Eigenaren waren : Jan van Straten Sr. en Jr. en de aandeelhouders waren :

                          Toon Wierkcx ( deze bracht de 5 in )

                          Philip Struik

                          Huub van Straten

                          Bertus van Straten en

                          Marius (Broer) van Straten

 

Doel van de N.V. is een veerdienst te onderhouden tussen Woudrichem, Gorinchem en Loevestein. Tevens denkt men aan rondvaarttochten. Voor de oorlog is men inmiddels met korte rondvaarten begonnen.

De directe leiding was toen in handen van Huub van Straten.

Eind 1940 probeert P. Smits Mzn, kademeester, met een stoomboot Machiel 4 eveneens een overzetveer te exploiteren, terwijl de overheid gedwongen door brandstof schaarste probeerde nodeloos verbruik tegen te gaan.

Waarschijnlijk daardoor heeft de gemeente geen toestemming gegeven aan P Smits Mzn.

De veerdienst wist de oorlog zonder kleerscheuren door te komen tot 8 maart 1944, toen de JANIHUDI 4 en meerdere schepen door  enkele Engelse jagers onder vuur werden genomen. Het trieste gevolg v.w.b. de JANIHUDI 4 en de Fam. van Straten was de dood van Jantje van Straten (zoon van Huub). Hij overleed overigens later aan wondkoorts.

In 1950 werd de naam veranderd in Rederij JANIHUDI.

In 1947 zag Jan van Straten Sr. mogelijkheden om in Maastricht een rondvaartbedrijf te starten. Huub van Straten was degene die er de leiding nam. De rederij heeft er met 4  schepen gevaren, voornamelijk met de 3 en de 4. De redelijk succesvolle diensten werden met de verkoop van de rechten en de aanlegsteigers aan het Stadspark te Maastricht d.d. 16 januari 1957 overgedaan aan de rederij van Stiphout. In 1956 overleed Jan van Straten Sr.

Op 5 oktober 1964 overleed Bertus van Straten die sinds begin jaren vijftig ook bij de rederij werkte. Zie de betreffende foto van zijn uitvaart.

De directie van de rederij werd gedwongen het gevecht aan te gaan  met de belanghebbende gemeenten i.v.m. de benodigde subsidie.

Deze subsidie was nodig wegens de teruglopende omzet, veroorzaakt door de in 1961 opgeleverde brugverbinding over de Merwede. Dit gold eveneens voor het auto-overzetveer tussen Gorinchem en Sleeuwijk.

In mei 1963 kreeg men geen subsidie meer, waardoor de veerdienst min of meer stopt. Op 17 november 1965 wordt door de toen nog levende aandeelhouders t.w.: Mevr. A.R van Straten, F.F.J.H. van Straten en M.J. van Straten de naam van de rederij veranderd in Rederij van Straten. Een nieuw en modern brieflogo wordt gebruikt en de naam van de boten wordt : ALTENA 1 , 2 en 3 voorheen de nummers 3 , 4 en 9.

De naam JANIHUDI was een beschermde naam, vandaar de wijziging. De verkoopwaarde van de boten was op 5 Oktober 1966 : respectievelijk fl 25000,- , fl 55000,- en fl 15000,-.

In 1968 wordt de 4 (als  Altena 2) verkocht naar België. In 1972 kreeg men alsnog subsidie van betreffende gemeenten en inmiddels waren de 6 de 7 en de 8 allang van het toneel verdwenen.

1975: Rederij van Straten als zodanig stopt. Augustus 1975 wederom subsidie mede dankzij de Woudrichemse carnavalsvereniging (Gin gezeur, wij varen deur) 

1976 Sam Bax neemt dienst en rondvaarten over met 2 nieuwe schepen, de ALTENA 4 en 5.  In 1977 staakt hij de diensten gedeeltelijk tot voorbij zomer 1978.

In 1980 herstart P. Viveen de veerdienst met het ms Oostplaat (voorheen Spido) als JANIHUDI. Deze JANIHUDI blijft nog 10 jaar varen!

In 1990 ontstaat het huidige gemeenteveer met boten genaamd: GORINCHEM VI , VII en VIII. 

De auteur/verzamelaar is Bas van Straten zoon van Bertus en Dien van Straten- Ottevanger.

 

 Geraadpleegde bronnen :

       

Archief/foto's:

 

Bas van Straten V

Onderdelen:

 

Corrie Bax van Straten V

 

 

 

De geschiedenis van het veer in Gorinchem:

 

 

Auteurs:

 

Bas van Beuzekom

 

 

René van Dijk

 

 

 

Woudrichem een greep uit de historie:

 

 

Auteur:

 

Bert van Straten

 

 

 

Wandeling door oud Woudrichem:

 

 

Auteur:

 

Arie J. Metz.

 

 

 

 Over de Maas:

 

 

Auteur:

 

C. van Stiphout

 

 

P. Arnold

 

 

J. v.d. Boogaard

Favoriete Links

Favorite links

               Klik hier

Familie van Straten